Unikt tillfälle

MBM är en mötesplats där endast de mest betydelsefulla ägare eller chefer till olika verksamheter får delta. Konferensen involverar hela marknaden inom träning och hälsa. 

Detta innebär kommersiella gym och friskvårdsanläggningar, kommunala motions- och simhallar, ideella föreningsverksamheter samt stora företag som har egna friskvårdsanläggningar för sina anställda.

MBM arrangeras nu för 10:e gången. Den senaste MBM-konferensen samlade cirka 90 deltagare med 22 verksamheter som ägde över 670 klubbar med en gemensam omsättning på närmare 3,7 miljarder kronor.

Här kan du som en leverantör på ett effektivt sätt bygga relationer och göra affärer med beslutsfattare.

2024 års konferens kommer att innehålla verksamheter från Sverige.