En b2b mötesplats för gymbranschen

Välkommen till MBM 2024

Moderna Business Möten - MBM är den moderna konferensen för affärer, kunskapsförmedling och relationer.

MBM samlar eliten...

MBM konferensen samlar i Nyköping den 21 - 22 oktober ambitiösa och duktiga entreprenörer inom gymbranschen. Men vem som helst får inte delta, MBM är en mötesplats där endast de mest betydelsefulla ägare eller chefer till olika verksamheter blir inbjudna.

Bra affärer

På denna konferens möter du framtidens leverantörer vilket ger dig möjligheter att planera in nyheter i din verksamhet för 2025 och framåt.

Nya relationer

Lär känna andra viktiga chefer och entreprenörer som är lika fyllda som du med idéer, verktyg och system som kan utveckla din business till nya nivåer.

Mer kompetens

Ta del av några spännande föreläsningar som ger dig både inspiration och ny kunskap. Fokus läggs på utveckling, innovation och digital dominans.