Missa inte denna möjlighet

1. Garanterad publik
Till skillnad från traditionella mässor har du som leverantör full koll på vem som kommer att medverka på MBM konferensen. Du får i god tid uppgifter om verksamheterna så att du kan komma väl förberedd. Vem som helst får inte delta utan inbjudna blir endast de största och mest expansiva företagen inom branschen för träning och hälsa.

2. Face-to-Face möte
På ett fastställt schema kommer du att under 2 dagar få garanterat 13 stycken 20 minuters möte med de verksamheter som primärt har prioriterat att träffa dig. Som leverantör för du tilldelat ett eget bord och dina presumtiva kunder kommer till dig. Du behöver inte bekymra dig om bygga monter eller dylikt utan bara ha fokus på intensiva business möten.

3. Unik marknadsundersökning
Då de ledande aktörerna inom branschen för träning och hälsa finns på plats erbjuds du en lysande möjlighet att göra en marknads-undersökning. Få bekräftat om där är ett faktiskt behov för dina framtida produkter? 

Vilka tjänster skall du erbjuda för att bli än mer eftertraktad på marknaden? Ställ frågor till beslutsfattarna och förvänta dig ärliga svar.

4. Nätverka
Det unika med MBM är att alla vet vad som gäller. Samtliga deltagare vill skapa investeringar som möjliggör fortsatt framgång. Det är intensivt och intentionen för att skapa relationer är tydlig. Utöver de förbokade mötena erbjuder MBM konferensen föreläsningar, workshop med inriktning på framtidsanalys, luncher, middag med underhållning – allt för att underlätta nätverkande och affärsmässiga relationer.

5. Spara tid
Istället för månader av traditionellt säljarbete får du genom MBM en fantastisk möjlighet att under 2 intensiva dagar övertyga beslutsfattare att just dina produkter eller tjänster är en smart investering. 

Bygg nya relationer eller förstärk de relationer som du redan har. MBM avverkas i en professionell miljö med hög hotell standard på såväl komfort som mat och dryck.

6. Valuta för pengarna
MBM konferensen snittutvärdering ligger på hela 8,92 på en 10 gradig skala gällande konferensen som en helhet. Succén är bekräftad och alla involverade är övertygade om att MBM programmet ger den bästa avkastningen på investerad tid och pengar.