På MBM samlas eliten inom branschen för träning och hälsa. Denna konferensform har funnits sedan 1993 men den första Nordiska träffen arrangerades av Thomas Lindell och Björn Johansson i oktober 2007 i Helsingborg.

Succen var enorm och efter detta har arrangemanget etablerat sig som en viktig mötesplats för branschens kedjor och leverantörer.

Numera drivs MBM under ledning av Björn Johansson från GymBusiness Scandinavia AB tillsammans med sin huvudpartner Sweaty Business.

Alla ni som får en inbjudan - välkommen till Nyköping och Sunlight hotell den 13 - 14 oktober 2022!